Opleiding Assistentmonteur 


 https://www.facebook.com/doehzs

Kies Je voor een baan in het installeren,dan ben je bezig met het installeren,inregelen en inbedrijf stellen van installaties in bijvoorbeeld woningen, woongebouwen, winkelbedrijven, utiliteitsgebouwen (scholen, kantoorgebouwen en ziekenhuizen) en het bedekken van daken. Je gaat aan de slag bij een bedrijf dat werktuigkundig, elektrotechnische ,of koude technische installaties aanlegt ,repareert en wijzigt.

Veelal hebben assistent-monteurs meer behoefte aan kennis en (praktische) vaardigheden om zelfstandig te werken. 
Reden waarom ze doorstuderen voor de Monteurs-Opleiding.
Stichting.Technische Opleidingen Rotterdam/Charlois leidt leerlingen op ,begeidt ze en voorziet ook in die behoeften!


Kosten Assistent-monteur: 

Dossiervorming:                        150.-
Cursusgeld:                             1990.-
Praktijkmateriaal:                       140.-
Handgereedschappen:                00.-
Kosten praktijkproef:                 160.-
Kosten Certificaat                      105.-
Studieboeken:                            150.-
                                            --------------
Totaal:                                      2695.-     Tip: Studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar!
Voor meer informatie verwijzen je naar de Belastingdienst.

Tijdens de opleiding Assistent Monteur elektrotechniek doe je praktische vaardigheden op van elektrotechnische installaties en apparatuur. Je leert hoe je eerstelijnsstoringen verhelpt, eerstelijnsonderhoud uitvoert en hoe je technische inspecties doet. Je maakt kennis met de volgende onderwerpen: Elektrotechnische begrippen, verdeelinrichtingen, elektrotechnische beveiligingscomponenten, meetapparatuur, meettechniek en relaistechniek.

Voor wie?
Deze cursus is zeer geschikt voor iedereen die eerder Basiskennis elektrotechniek hebben gedaan, en die zich verder in de elektrotechniek willen verdiepen. 
Je kunt na het volgen van deze cursus eenvoudige storingen zoeken en onderdelen vervangen. Je wordt opgeleid volgens de nieuwste normen: NEN1010/ 3140.
Een technische vooropleiding is daarom gewenst maar niet noodzakelijk. 
Wil jij je direct verder bekwamen in de elektrotechniek? 
Dan past deze cursus beter bij jou doelen.
 

Practicum            
(Duur: 3 maanden - 12-13 weken)
De cursus Assistent Monteur Elektrotechnische Installaties bevat 12 dagdelen. 
12 weken op woensdag incl.Theorie. 
De practicumdagen/ avonden duren van 18:00 tot 22:00 uur. 
Startdatum:  Elke 1e woensdag van de maand.
Theorie -en Praktijkdagen Monteurs :  Zaterdags van 11.00 u –15.00 uur.
Koffie/thee is Gratis

Vooropleiding:
Ben je in het bezit van een Basiscertificaat Elektrotechniek,dan kun je bij ons direct starten met de opleiding:
Assistent Monteur Elektrotechnische Installaties (MBO Niveau-1) 
Deze versnelde- en zeer verzorgde praktijkopleiding duurt 3-4 maanden.
Na de opleiding Assistent Monteur, kun je direct met de vervolgopleiding
Monteur
Elektrotechnische Installaties MBO-2 starten.
 

Voor meer informatie hierover ,verzoeken wij je contact met ons op te nemen! 
Tel : 010- 7866016

LET OP:  Je hoeft geen hand-en meetgereedschappen aan te schaffen.Deze zijn in het  lesgeld begrepen                                                     Schrijf je hier direct in!

 LESPROGRAMMA

 


Doel:
Na het afronden van de cursus Assistent Monteur Elektrotechnische Installaties,dan heb je meer dan de basis gelegd ten aanzien van de werking van elektrotechnische installaties en apparatuur. Je weet hoe je technische inspecties en eerstelijns onderhoud uitvoert en ben je in staat huisinstallaties aan te leggen, en reparaties uit te voeren. 
Ook beschik je over alle competenties om eenvoudige storingen te verhelpen.
Na afloop van de cursus beschik je over de volgende vaardigheden:

Eenvoudige inspectie uitvoeren

    * Eenvoudige meetapparatuur aflezen
    * Zintuigelijke controle op standaarden en afwijkingen signaleren


    * Rapportage-inspectie, inclusief benodigde actie(s)

 

Eerstelijnsonderhoud uitvoeren

 • Onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de hand van een checklist
 • Correct gebruik van gereedschappen
 • Rapportage uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden 

Eerstelijnsstoringen verhelpen

 • Gebruik van eenvoudige meetgereedschappen en het interpreteren van meetwaarden
 • Eenvoudige storingen verhelpen
 • Correct en veilig gebruik van gereedschappen
 • Storingsrapportage invullen

Vakkennis, werking van installaties en apparatuur

 • Herkennen en benoemen van componenten
 • Functie van componenten benoemen
 • Principewerking van componenten benoemen
 • Functie van de installatie benoemen

 
 
                                                  Inhoud

Verdeelinrichting

Doel van de verdeelinrichting: wat is verdelen en waarvoor dient een kWhm? 
Gelijkspanning, wisselspanning, draaistroom, 1- en 3-fasenet, fase, nul en aarde
Opbouw van een verdeelinrichting in een woning of utiliteitopbouw van industriële      verdeelinrichting
Beveiligingingen, zekering, installatieautomaat , aardlekschakelaar-eindgroepen,        wandcontactdozen, diverse lichtschakelaars (Serie,hotel,kruis, wissel)

Schakeltechniek

·         Wat is besturen en verdelen in de elektrotechniek?
·         Eenvoudige uitleg van begrippen 'spanning, stroom en weerstand'
·         Functie van schakelcomponenten: relais, tijdrelais, schakelaars, noodstop,                           drukknoppen,
·         Functie van veiligheden: thermisch relais, zekeringen, automaten,
·         Indeling en functie van schakelkasten

Eerstelijnsinspectie elektrische installaties   

·         Aangesproken beveiligingen, zekering, automaat, aardlekschakelaar
·         Tekortkomingen aan kabels: isolatie, doorvoer en bevestiging
·         Oververhitting (temperatuurschade), verkleuring aan schakelmateriaal
          ,slechte verbindingen
·         Vervuiling van kritische onderdelen: ventilatorroosters,ventilatoren
·         Praktijkopdracht op eigen werkplek 

Eerstelijnsstoringen verdeelinrichtingen

·         Eenvoudige schema's en tekeningen: enkelpolige- en wisselschakeling
·         Meten van spanning met behulp van de juiste meetapparatuur
·         Storingen lokaliseren met behulp van een schema en meetapparatuur

Eerstelijnsstoringen schakeltechniek

·         Eenvoudige schema's en tekeningen: geheugen- en vergrendelschakeling
·         Meten van spanning met behulp van de juiste meetapparatuur
·         Storingen lokaliseren met behulp van een schema en meetapparatuur

 

Een Assistent- Monteur bezig met zijn praktijk-opdracht.

 

 

De praktijkopleider en begeleider van Stg. Technische opleidingen Rotterdam/Charlois

 

 

 De kwaliteit van het vakmanschap is gegarandeerd!