Opleiding 
Eerste-Monteur

 

   

                                                 Beroepsbeeld 

Waar werk je en wat doe je? 

Als Eerste monteur elektrotechnische installaties woningbouw en utiliteit kun je werk vinden bij verschillende installatiebedrijven. Je kunt werken in de elektrotechniek, industrie en in de bouwsector. Je bent bezig met het installeren van elektronische installaties of onderdelen daarvan. 

Ook zorg je ervoor dat deze installaties in perfecte staat zijn en blijven en kun je eventuele fouten repareren. Het is daarom belangrijk om regelmatig onderhoud uit te voeren. Als Eerste-monteur valt het begeleiden van medewerkers ook onder jou takenpakket. Je werkt zelfstandig en je hebt de leiding over een kleine groep collega’s. Een beveiligingssysteem van een school of verlichtingsinstallaties en verkeerssignalering. Allemaal elektronische installaties die moeten worden aangelegd, gerepareerd en/of vernieuwd worden.  Als Eerste monteur elektrotechnische installaties begeleid je ook minder ervaren collega's en kun je op veel verschillende plekken aan de slag! 

  

Minimale vooropleiding: 

Monteur Elektrotechnische Installaties (MBO-2) (Woningbouw & Utiliteit) 

Om deze opleiding met succes te kunnen volgen,heb je minimaal een diploma of certifaat nodig van Tweede Monteur Elektrotechnische Installaties (MBO-2) ,of een ander diploma of bewijsstuk (Elektrotechniek) dat de overheid heeft erkend op basis van een Ministeriele regeling. 

Startdatum: Elke 1e maandag van de maand.                                                           Lesdagen en tijden: Maandag van 18.00 u – 22.00 uur.
Opleidingsduur: 9 maanden. 
Termijnbetaling: Eventueel mogelijk.
Tip: Studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar. 
Voor meer informatie verwijzen je naar de Belastingdienst.  

 

Opleidingskosten:

Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal en boeken! 

Dossiervorming:                           200.-
Cursusgeld:                                3850.-
Praktijkmateriaal:                          740.-
Handgereedschappen                    00.-
Kosten Proefexamen                   260.-
Studieboeken:                              350.-
Kosten Certificaat                           95.-
                                                 -----------
Totaal:                                     €5.595.-   

 

 

                                         LESPROGRAMMA

  

Duur: 9 maanden 

Tijdens de opleiding Eerste-Monteur Elektrotechniek doe je praktische vaardigheden op van elektrotechnische installaties en apparatuur. Je leert hoe je eerstelijnsstoringen verhelpt, eerstelijnsonderhoud uitvoert en hoe je technische inspecties doet. Je maakt kennis met de volgende onderwerpen: Elektrotechnische begrippen, verdeelinrichtingen, elektrotechnische beveiligingscomponenten, meetapparatuur, meettechniek en relaistechniek. 

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor iedereen die de monteursopleiding (MBO-2) elektrotechniek hebben gedaan,danwel een gelijkwaArdige opleiding en die zich verder in de elektrotechniek willen verdiepen. Je kunt na het volgen van deze cursus als leidinggevende monteur bij een willekeurig elektrotechnisch bedrijf tewerk gesteld worden. Je wordt  opgeleid volgens de nieuwste normen en veiligheidseisen NEN1010/ 3140. Een technische vooropleiding als monteur (MBO-2) is daarom gewenst, maar ook strikt noodzakelijk.

Doel

Na het afronden van de opleiding 1e Monteur Elektrotechnische Installaties,dan heb je meer dan de basis gelegd ten aanzien van de werking van elektrotechnische installaties en apparatuur. Je weet hoe je technische inspecties en eerstelijns onderhoud uitvoert en ben je in staat huisinstallaties te keuren (NTA 8022) aan te leggen. Ook beschik je over alle competenties om storingen te verhelpen en installaties aan te leggen.

Na afloop van de cursus beschik je over de volgende vaardigheden:

 

Eenvoudige inspectie uitvoeren

 • Eenvoudige meetapparatuur aflezen
 • Zintuigelijke controle op standaarden en afwijkingen signaleren
 • Rapportage-inspectie, inclusief benodigde actie(s)

Eerstelijnsonderhoud uitvoeren

 • Onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de hand van een checklist
 • Correct gebruik van gereedschappen
 • Rapportage uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
 • Gebruik van eenvoudige meetgereedschappen en het interpreteren van meetwaarden
 • Gecompliceerde storingen verhelpen
 • Correct en veilig gebruik van gereedschappen
 • Storingsrapportage invullen

Vakkennis, werking van installaties en apparatuur

 • Herkennen en benoemen van componenten
 • Functie van componenten benoemen
 • Principewerking van componenten benoemen
 • Functie van de installatie benoemen

Inhoud

Verdeelinrichting

Doel van de verdeelinrichting: wat is verdelen en waarvoor dient een kWhm? Gelijkspanning, wisselspanning, draaistroom, 1- en 3-fasenet, fase, nul en aarde.Opbouw van een verdeelinrichting in een woning of utiliteitopbouw van industriële verdeelinrichting

Beveiligingingen, zekering, installatieautomaat , aardlekschakelaar-eindgroepen, wandcontactdozen, diverse lichtschakelaars (Serie,hotel,kruis, wissel)

 

Schakeltechniek

Wat is besturen en verdelen in de elektrotechniek? Eenvoudige uitleg van begrippen 'spanning, stroom en weerstand' Functie van schakelcomponenten: relais, tijdrelais, schakelaars, noodstop, drukknoppen,Functie van veiligheden: thermisch relais, zekeringen, automaten,Indeling en functie van schakelkasten

 

Eerstelijnsinspectie elektrische installaties

Aangesproken beveiligingen, zekering, automaat, aardlekschakelaar.Tekortkomingen aan kabels: isolatie, doorvoer en bevestiging.Oververhitting (temperatuurschade), verkleuring aan schakelmateriaal, slechte verbindingen.Vervuiling van kritische onderdelen: ventilatorroosters,ventilatoren.Praktijkopdracht op eigen werkplek

 

Eerstelijnsstoringen verdeelinrichtingen

Eenvoudige schema's en tekeningen: enkelpolige- en wisselschakeling.Meten van spanning met behulp van de juiste meetapparatuur.Storingen lokaliseren met behulp van een schema en meetapparatuur

 

Eerstelijnsstoringen schakeltechniek

Eenvoudige schema's en tekeningen: geheugen- en vergrendelschakeling.Meten van spanning met behulp van de juiste meetapparatuur.Storingen lokaliseren met behulp van een schema en meetapparatuur 

Practicum:

Dit doe je gedurende de gehele opleiding. 

Groepenkasten 10-24 groepen samenstellen (schroef- + installatieautomaten) + geheel bedraden vanaf de (Hoofd)veilighedenkast;Bedraden en aansluiten Kwh-meter (1+3Fase) Aansluiten kookplaat (Keramische-en Inductie1+3 Fase) Installatie motoren,ventilatoren etc. 

 

Afronding

Deze opleiding wordt  afgesloten met zowel een theorie als een praktijktoets.
Bij een positief eindresultaat word jou het Erkende certificaat uitgereikt

1e Monteur Elektrotechnische Installaties  

 

Studenten van het VMBO te Rotterdam bezig met hun basisopdrachten Elektrotechniek (Huisinstallaties)

 

 

Afdeling Bedrijfstechniek