Opleiding 2e - Monteur Elektrotechniek
    

       Startmoment:  

Elke 1e donderdag van de maand.van 18:00- 22:00u ( Daarna 1x per week)
                                                             

Theorie is een integraal onderdeel van de praktijkvorming en alleen       ondersteunend voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten! 

 

 

                                     Eindopdracht van een student Mbo-2 

 

Wil je de Monteursopleiding (Niveau- 2 MBO) volgen ,dan heb je hiervoor minimaal een diploma/ Certificaat Basis/Assistent-Monteur Elektrotechnische Installaties nodig,of een ander diploma of bewijsstuk (Elektrotechniek)dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriele beschikking,

KIES JE VOOR EEN BAAN IN HET INSTALLEREN,

dan ben je bezig met het installeren,inregelen en inbedrijf stellen van installaties in bijvoorbeeld: woningen, bedrijfsgebouwen, woongebouwen, winkelbedrijven,utiliteitsgebouwen zoals scholen,kantoorgebouwen en ziekenhuizen en het bedekken van daken.Je gaat aan de slag bij een bedrijf met wertuigkundig,elektrotechnische of koude technische installaties. Je legt aan, repareert en wijzigt. 

De opleiding Monteur Elektrotechnische Installaties (Niveau 2-MBO) duurt 8 maanden. 

 

Dossiervorming:                                     200.-
Cursusgeld:                                           2950.-
Praktijkmateriaal:                                    690.-
Handgereedschappen:                          250.-
Studieboeken:                                          00.-
Kosten certificaat:                                  145.-
Kosten praktijkproef:                             160.-
                                                        --------------
Totaal:                                                     4395.-

 

Wat voor werk ga je doen?

Als monteur elektrotechnische Installaties leg je elektrische installaties aan in gebouwen,zoals woningen en kantoren.Ook installeer je bijvoorbeeld een datanetwerk in een kantoor,een beveiligingssysteem voor een school,of een telefoonsysteem in een hotel.Je zorgt voor de bedrading en de bekabeling etc. 
 

Wil je hierover meer informatie, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen.
Bel: 0107861616/06-45225004. Maar je kunt ons ook een E-mail sturen.
Wij informeren je graag!              

 

 

 

LESPROGRAMMA 

Duur: 8 maanden 

Tijdens de opleiding Eerste-Monteur Elektrotechniek doe je praktische vaardigheden op van elektrotechnische installaties en apparatuur. Je leert hoe je eerstelijnsstoringen verhelpt, eerstelijnsonderhoud uitvoert en hoe je technische inspecties doet. Je maakt kennis met de volgende onderwerpen: Elektrotechnische begrippen, verdeelinrichtingen, elektrotechnische beveiligingscomponenten, meetapparatuur, meettechniek en relaistechniek.  

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor iedereen die de monteursopleiding (MBO-2) elektrotechniek hebben gedaan,danwel een gelijkwaArdige opleiding en die zich verder in de elektrotechniek willen verdiepen. Je kunt na het volgen van deze cursus als leidinggevende monteur bij een willekeurig elektrotechnisch bedrijf tewerk gesteld worden. Je wordt  opgeleid volgens de nieuwste normen en veiligheidseisen NEN1010/ 3140. Een technische vooropleiding als monteur (MBO-2) is daarom gewenst, maar ook strikt noodzakelijk.

 

Doel

Na het afronden van de opleiding 1e Monteur Elektrotechnische Installaties,dan heb je meer dan de basis gelegd ten aanzien van de werking van elektrotechnische installaties en apparatuur. Je weet hoe je technische inspecties en eerstelijns onderhoud uitvoert en ben je in staat huisinstallaties te keuren (NTA 8022) aan te leggen. Ook beschik je over alle competenties om storingen te verhelpen en installaties aan te leggen.

Na afloop van de cursus beschik je over de volgende vaardigheden:

Eenvoudige inspectie uitvoeren

 • Eenvoudige meetapparatuur aflezen
 • Zintuigelijke controle op standaarden en afwijkingen signaleren
 • Rapportage-inspectie, inclusief benodigde actie(s)

Eerstelijnsonderhoud uitvoeren

 • Onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de hand van een checklist
 • Correct gebruik van gereedschappen
 • Rapportage uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
 • Gebruik van eenvoudige meetgereedschappen en het interpreteren van meetwaarden
 • Gecompliceerde storingen verhelpen
 • Correct en veilig gebruik van gereedschappen
 • Storingsrapportage invullen

Vakkennis, werking van installaties en apparatuur

 • Herkennen en benoemen van componenten
 • Functie van componenten benoemen
 • Principewerking van componenten benoemen
 • Functie van de installatie benoemen

Inhoud

Verdeelinrichting

Doel van de verdeelinrichting: wat is verdelen en waarvoor dient een kWhm? Gelijkspanning, wisselspanning, draaistroom, 1- en 3-fasenet, fase, nul en aarde

Opbouw van een verdeelinrichting in een woning of utiliteitopbouw van industriële verdeelinrichting Beveiligingingen, zekering, installatieautomaat , aardlekschakelaar-eindgroepen, wandcontactdozen, diverse lichtschakelaars (Serie,hotel,kruis, wissel)

 

Schakeltechniek

Wat is besturen en verdelen in de elektrotechniek? Eenvoudige uitleg van begrippen 'spanning, stroom en weerstand' Functie van schakelcomponenten: relais, tijdrelais, schakelaars, noodstop,  drukknoppen, Functie van veiligheden: thermisch relais, zekeringen, automaten, Indeling en functie van schakelkasten

Eerstelijnsinspectie elektrische installaties

Aangesproken beveiligingen, zekering, automaat, aardlekschakelaar.Tekortkomingen aan kabels: isolatie, doorvoer en bevestiging.Oververhitting (temperatuurschade), verkleuring aan schakelmateriaal, slechte verbindingen,Vervuiling van kritische onderdelen: ventilatorroosters,ventilatoren,Praktijkopdracht op eigen werkplek

Eerstelijnsstoringen verdeelinrichtingen

Eenvoudige schema's en tekeningen: enkelpolige- en wisselschakeling.Meten van spanning met behulp van de juiste meetapparatuur.Storingen lokaliseren met behulp van een schema en meetapparatuur

Eerstelijnsstoringen schakeltechniek

Eenvoudige schema's en tekeningen: geheugen- en vergrendelschakeling.Meten van spanning met behulp van de juiste meetapparatuur.Storingen lokaliseren met behulp van een schema en meetapparatuur

Practicum:

Dit doe je gedurende de gehele opleiding. Groepenkasten 10-24 groepen samenstellen (schroef- + installatieautomaten) + geheel bedraden vanaf de (Hoofd)veilighedenkast;Bedraden en aansluiten Kwh-meter (1+3Fase)Aansluiten kookplaat (Keramische-en Inductie1+3 Fase) Installatie motoren,ventilatoren etc. 

Afronding

Deze opleiding wordt  afgesloten met zowel een theorie als een praktijktoets.
Bij een positief eindresultaat word jou het Erkende certificaat:
1e Monteur Elektrotechnische Installaties
uitgereikt!                                                   

Informatie Elektriciteit

De elektriciteit komt je huis binnen via de aansluitkast, waarin de hoofdzekering (en) zitten.Doorgaans is dit per gezin 1-3 x 25 Ampere.
Het energiebedrijf Nederland heeft deze kast verzegeld. Vandaar  loopt de leiding via de eveneens verzegelde kilowattuurmeter naar de aardlekschakelaar(s) (alleen bij installaties van na 1975), om uit te monden in de meterkast. De meterkast verdeelt de stroom in groepen, die allemaal met een zekeringen en een groepsschakelaar beveiligd zijn tegen overbelasting en kortsluiting.
Elke groep voorziet via leidingen een deel van uw huis van electriciteit.

 

Een 2e Monteur met zijn opdracht

 

 De hoofddocent: Uitleg combinatie kruis-,hotel en serieschakeling(en)

 

Welkom in de Toekomst,
Stichting Technische Opleidingen Rotterdam biedt jou een toonaangevende technische-of technologische opleiding. Zij werkt nauw samen met het bedrijfsleven om haar opleidingen nog beter af te stemmen op de wensen van en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zij heeft diverse samenwerkingsverbanden,waardoor je volop kansen maakt op een goede baan!

 

De Installatie van een straatkast Rotterdam/Weena,
in opdracht van de Gemeente Rotterdam

 

 

Een geslaagde monteur met de studentenklas: Elektrotechnische Installatie (Mbo-2)