Cursus Elektriciteit
Wij over onszelf
Assistent Monteur
Woninginstallatie
Storing zoeken
Contactinformatie
Zo vindt u ons
Sitemap
Inschrijfformulier
avw-Cursus
Ministerie v.OC&W

Praktijkprogramma (Basiscursus Elektriciteit)

                                        Bezoek ons ook op facebook!

                                              

 

Module 1)

Je installeert en sluit zowel een enkel-als een dubbelpolige lichtschakelaar aan.Met deze schakelaar(s) schakel je 1 of meerdere lampen tegelijk Aan-enUit. Je buigt en legt PVC-leidingen aan; Je installeert een tweevoudige stopcontact met reandaarde,alsmede 1 combinatieschakelaar met stopcontact.Je gaat draad trekken,aflassen en afmonteren en de installatie aansluiten.En tot slot: De installatie AAN-enUITschakelen.

Module 2)

Je installeert en sluit een TL-verlichting aan in combinatie met een combilichtschakelaar met randaarde.Je buigt en legt PVC-leidingen aan; Je installeert een tweetal tweevoudige stopcontacten met randaarde,alsmede 1 schakelaarcombi met stopcontact.Je gaat drssd trekken;aflassen; afmonteren en de installatie aansluiten.Je zet de installatie onder spanning (230V) en je gaat5 de stroom meten.En tot slot: De installatie AAN-enUITschakelen.

Module 3)

Je maakt een verlichting met een Serieschakelaar.Met deze schakelaar kun je op 1 plaats 2 lampen bedienen.J buigt en legt PVC-leidingen aan;Je installeert 3x1 tweevoudige stopcontacten met randaarde.Je gaat draad trekken,aflassen;afmonteren en de installatie aansluiten.De installatie zet je onder spanning(230V) en je gaat de stroom doormeten.En tot slot,ga je de installatie AAN-en-UITschakelen.

Module 4)

Hotelschakeling:Met deze schakeling kun je op 2 plaatsen 1 lamp AAN-en UITschakelen.Je buigt en legt PVC-leidingen aan.Je installeert 2 dubbelpolige (wissel)schakelaars plus 2x 1 tweevoudige stopcontacten jmet randaarde.Je gaat draad trekken,aflassen,afmonteren en de installatie aansluiten.Dit zet je onder spanning en je gaat de stroom doormeten.Tot slot ga je de installtie AAN-enUIT schakelen (HIER AAN en DAAR UIT)

Module 5)

Kruisschakeling: Met deze schakeling kun je op 3 plaatsen 1 lamp AAN-enUITschakelen.Je buigt en legt PVC-leidingen aan; Je installeert 3 tweevoudige stopcontacten met randaarde, 1 kruisschakelaar met 2 wisselschakelaars.Je gaat draad trekken,aflassen,afmonteren en de installatie aansluiten.Dit breng je onder spanning en je gaat de stroom(230V) doormeten.Vervolgens de installatie op 3-plaatsen AAN-en UITschakelen.

EINDE BASISCURSUS! Nabespreking;uitreiking Certificaat en SLUITING!

 

                                        <<<<<Schrijf je direct in!>>>>>

Praktische oefenmateriaal: Meet- en handgereedschappen zoals duspels, digitale-en/of analoge meetapparatuur,schroeftollen,strip-en kniptangen, waterpas, schroevendraaiers etc. worden gedurende de cursus GRATIS in bruikleen verstrekt!

 

CURSUSDUUR:

Groep 1) Zaterdags van 10.00-14.00u

Woensdags van 10.00u - 17.00u VMBO-ers

Vrijdags      van 10.00u - 17.00u  MBO-ers

 

Wat kost deze cursus?

                                                   Deze cursus kost: € 850.-

                                                      betaal hier makkelijk met ideal

 

Belangrijk:

Nadat jij je hebt ingeschreven,verzoeken wij je het cursusgeld per omgaande over temaken op Rekeningnummer: NL43RABO 0102422745. van de RABOBANK t.n.v. Stichting STORC ovv. Cursus Elektriciteit. Zodra wij jou aanmelding hebben ontvangen,sturen wij jou per e-mail een factuur toe.Hiermee kun je het cursusgeld betalen.Dit is tevens ook het bewijs van deelname!

              

                     <<<< PRIVE- LESSEN  (BASIS) ELEKTRICITEIT>>>>

                                                     deze cursus kost1150.- 

                                                        Betaal hier makkelijk met ideal!

 

Cursusduur: 5 dagdelen ( Dagen en tijden zelf te bepalen!)

 

                  

     


 

 

 

Terug